«ԻՆՍԻ-ՆՏԿ» ՓԲԸ

«ԻՆՍԻ-ՆՏԿ» ՓԲԸ-ն  սկսել է իր գործունեությունը 2006թ-ի մայիսին: Արտադրական ցիկլի հիմնադրման համար ընտրված էր Հայաստանի  ամենագեղեցիկ և պատմական նշանակություն ունցող վայրերից մեկը` Լոռին:

 

Լոռու բնաշխարհը (մոտ 1700 տեսակ) հանդիսանում է  ամենահետաքրքիր և արժեքավոր դեղային, եթերային, աղաղային, ուտելի, վայրի մշակաբույսերի ազգիները և այլն շարանով,   որոնցից շատերը հնուց օգտագործում են հայկակական ազգային բժշկության մեջ: Դրանք աճում  են ծովի մակարդակից 2700-3500մ. սահմաններում, որտեղ լույսի ուժգնությունը բարձրացնում է ասիմաիլյացիայի ընդունակությունը, որը իր հերթին ուժեղացնում է քլորոֆիլի ձևավորման գործընթացը և սնուցող նյութերի կուտակումը.  այս բույսերը վեգետացիայի շատ կարճ ժամկետում հասցնում են ավարտել իրենց զարգացման ցիկլը:

 

  Գոյություն ունի միջնադարյան բժշկական ձեռագրերի ամբողջ շարք Հայաստանի ֆլորայի մասին, որոնք պահպանվում են Մատենադարանում:  Այս տվյալները կարևոր նշանակություն ունեն գիտության պատմության, գիտական աշխատությունների հստակեցման և հետազոտության արդյունքների ճշտգրտության համար:

 

 15-րդ դարի բնագետ և բժիշկ Ամիրդովլաթ Ամասիացու ազգային բժշկության աշխատությունները, Մխիթար Գոշի` հայկական դասական բժշկության հիմնադրի անգին աշխատությունները  և  «Նոր Տեխնոլոգիաների Կենտրոն» ՀԿ  մշակումները օգնեցին ստեղծել “ԻՆՍԻ” անվամբ արտադրատեսակներ` ազդող նյութերի բարձր կենսաբանական արդյունավետությամբ: