ՀԱԿԱՍՈՒՆԿ

Ո՞րոնք են հիմնական նախանշանները

Բերանի խոռոչի սնկերը ` կանդիդոզը, դա լորձաթաղանթի  բավականին տարածված վարակ է: Սպիտակ կաթնային փառը կամ կարմիր բծերը այտերի, լեզվի, լնդերի, կոկորդի հատվածում, ցավային զգացմունք կուլ տալու ժամանակ , բերանում մետաղական համը, սրտխառնուքը և հաճախ ախորժակի կորուստը - սնկային վարակի դրսևորումն են:

 

Ի՞նչ է պարունակում սպրեյը

* Սոճու փշատերևի  ¨ եղեսպակի եթերայուղերի հանուկ. (Դ-լիմոնեն-0,1892գ.,Թիմոլ- 0,0809գ.,Բենզոին-1 մեթիլ-3-0.1806г );

* Եղեսպակի տերևների և ցողունների ճզմվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Բ, դուբիլային մասնիկներ)

* Սոճու բողբոջների  ¨ եղեսպակի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

 

Ի՞նչպես է սպրեյը ներազդում բերանի խորոճի վրա

Բաղադրանյութը օժտված է հականեխիչ ակտիվությամբ, որ պայմանավորված է հակամանրէային, հակասնկային և հակավիրուսային գործառույթներով:  Ֆիտոնցիդների պաշտպանիչ դերը  կայանում է  ոչ միայն մանրէները վերացնելու  մեջ, այլ լինելով  սպիտակուցների և այլ սնուցող նյութերի հետ համալիր միացության մեջ  `  մանրէների համար դառնալ  §ոչ հասանելի¦:

Սպրեյը ուղված է հստակ այն մասերի վրա, որտեղ արդեն սկսվել է բորբոքային պրոցեսսը `գործածվում է տեղային բուժման մեթոդ:

Եղեսպակ Սոճու փշատերև
Ներդիր թերթիկ