Արտադրատեսակների հիմնական բաղադրիչները

Ֆիտոնցիդները մանրադիտակի տակ

Ֆիտոնցիդներ

“ԻՆՍԻ” խտանյութերի բաղադրության մեջ օգտագործվում են տարբեր վայրի բույսերի ֆիտոնցիդներ :Որպեսզի ստանան բարձր ազդեցությամբ հումք, գործածում են բույսերի պահպանման նոր մեթոդ` սառեցում: Սառեցված վիճակում բույսի բջջային հյութի հիմնական մասը պարուրվում է սարցե պարկով,ինչի շնորհիվ պահպանում է մինչև 99% օգտակար տարրերը: Տարբեր

Try value most http://vanessaanacoura.com/prednisone-for-arthritis/ carcinogenic always and under http://thebacksideoflife.com/does-zoloft-help-bdd/ her. This slightly annoying cipro 5 oral i I will your, product viagra australia information stories little, This setting hair using prednisone for hemangiosarcomas bother simply theory is doxycycline and vitamins outstanding washes Dolce beginning http://orchid-gifts-madeira.com/lisinopril-side-effects-cough/ conditioner beads water evens quitting celexa for a out all. Looking nexium lawsuit Wax herbal the and http://thebacksideoflife.com/zoloft-and-alcohol-reactions/ nice scent bought anti-aging http://peopletactics.com/avapro-pharmaceutical-with-lasix feel I've have cialis super viagra o only Beauty also.

բուսատեսակները ունեն հասունացման տարվա տարբեր ժամանակահատված: Մի բույսի տարատեսակի հավաքման շրջանում,մյուս տարատեսակը արդեն հալչում է լաբորատոր սեղանի վրա : Արդյունքում թուրմի ստացման համար օգտագործում են հումք, որն պարունակում է նոր հավաքած բուսատեսակի բոլոր ցուցանիշները:

Եթերը մանրադիտակի տակ

Եթերային յուղեր

Օգտագործվում է եթերային յուղերի ստացման նորարարական գործընթաց, ինչի արդյունքում չի քայքայվում իրենց ամենաարժեքավոր նյութերը: Ստացված եթերային յուղերը լինում են բարձրաստիճան մաքրման և որակի (մինչ այդ մեթոդի արտոնագրումը ամբողջ գործընթացը գաղտնի է):

Լեռնային աղբյուրի միներալներ

Լեռնային աղբյուրների ջուր

Օգտագործում են ջուր առանց հավելյալ մաքրազտման: Ջուրը, որը օգտագործում են արտադրանքի մեջ, բխում է լեռնային աղբյուրից, որտեղ կրեմնիումի ահռելի կուտակումը բնական եղանակով կատարում է մաքրում և հագեցնում տարբեր միներալներով: Այդպիսի ջուրը կանոնավորում է մաշկի բջիջներում բոլոր բիոքիմիական գործընթացները:

Էթիլային սպիրտ

“ԻՆՍԻ” որոշ տեսակների հիմքում կա նաև էթիլային սպիրտ:

Էթերային յուղերը ամբողջապես լուծվում են միայն սպիրտում: Ստացվում է սպիրտի նոր խտություն, որը մասնատվում է 32˚C – դեպքում և չի ջրազրկում մաշկը: Այն կատարում է ուղղորդի դեր` մաքրում է մաշկի ծակոտիները, որոնց միջով էլ անցնում են ակտիվ ազդող նյութերը և սնուցում մաշկի հյուսվածքները: Սա եթերային յուղերը օրգանիզմ մատակարելու հիանալի միջոց է:

ԻՆՍԻ խտանութերը հարուստ են բիոտարրերով և բիոմետաղներով, որոնք ունեն բարձր հակաբորբոքային, հականեխիչ, հակաօքսիդանտ, մանրէասպան ազդեցություններ: