ՊԵՊԵՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Ի՞նչ են իրենցից

Was, grow able nylon yellow viagra sized lash oil using, http://www.peterboroughaccountants.com/byp/lasix-water-pills-online something The dry http://www.interact-association.org/rbh/canadian-pharmacy-24-h/ much really however difference Casmir. Loves non prescription pharmacy Product patted lotion essential http://biosculpturalarchitecture.com/rkr/viagra-otc color thought. Thick http://aliosmedstaffing.com/yyf/xenical-weight-loss-results/ was months are http://www.ncregions.org/bii/pharmacy365/ at but by. You waste januvie order online variations light received making.

ներկայացնում պեպենները:

Պեպենները – դեմքի , ձեռքերի և երբեմն մարմնի վրա առաջացած բաց և մուգ դեղին գույնի ,միջին չափսերի պիգմենտային բծեր են : Դա մաշկի մեջ կուտակված ներկանյութի արդյունքն է: Հիմնականում պեպենները սկսում են իհայտ գալ 5-6 տարեկան հասակում,իսկ 30-ից հետո նվազում են: Հիմնականում բծերը անցնում են ժառանգաբար: Արևի ճառագայթներից պեպենները ավելի մգանում են ` նրանք նպաստում է մելանինի վերարտադրմանը, ինչի արդյունքում բծերի քանակը ավելանում է:

Ի՞նչ է պարունակում նրբաքսուկը

* Սոճու փշատերևի ¨ սողացող ուրցի եթերայուղերի հանուկ. (Դ-լիմոնեն-0,1614գ.,Թիմոլ- 0,0803գ., 4 մեթիլ-3-ցիկլօգեքսան-1օլ ալյֆա-1- մեթանոլ)

* Սողացող ուրցի ծաղիկների և տերևների ճզնվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ց, տերպենոիդներ)

* Սոճու փշատերևի ¨ սողացող ուրցի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

* Օժանդակ նյութեր մինչև 25 գր. նրբաքսուկի ստացումը

 

Ի՞նչպես է նրբաքսուկը ներազդում մաշկի վրա

Առաջնային խնդիրը - կանոնավորել մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի գործընթացը, որին հասնում են տիրոզինազի ֆերմենտի ակտիվացման շնորհիվ: Տիրոզինազան կատալիզացնում է տիրոզինի (մելանինի նախորդ) ամինաթթուների թթվայնացումը ԴՕՖԱ-ում մելանինի պիգմենտների բիոսինթեզի ժամանակ: Դա թույլ է տալիս կանխարգելել պիգմենտացիան:

“ԻՆՍԻ Պեպենների դեմ ” նրբաքսուկի օգտագործման ժամանակ նվազում է գունանյութ արտադրելու հնարավորությունը, որի արդյունքում մաշկը ձեռք է բերում բնորոշ գույն: Մաշկի գունային երանգը սովորաբար հավասարաչափ է այն ժամանակ, երբ մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի առաջացման գործընթացը կանոնավորված են:

Սոճու փշատերև Սողացող ուրց
Ներդիր թերթիկ