ՄԿԱՆԱՅԻՆ  ՑԱՎԵՐԻ  ԴԵՄ

Այսօր , ոսկրա-մկանային հիվանդությունները և վնասվածքները առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում հաճախ հանդիպող պատոլոգիաների շարքում: Մկանային և հոդային ցավերը ողեկցում են բնակչության ավելի քան 30% , 20%-ին  պահանջվում է անհապահ պարտադիր բուժում, 10% մասնակի կորցնում են աշխատունակությունը իսկ 5% դառնում ինվալիդ:Տարիքային  հասակի հետ ցուցանիշները բարձրանում են` 65 տարեկանից բարձր անձանց 90% բողոքում է մկանային և հոդային ցավերից:

Մկանային ցավերը (միալգիան) հանդիպում են շատ հաճախ`կարող են վնասվել ինչպես մեկ,այնպես էլ մի քանի մկաններ: Ցավը կարող է նաև ,փոխանցվել մոտ գտնվող հյուսվածքների և  ջղաջլերի վրա:

 

Ի՞նչ է պարունակում   նրբաքսուկը

* Սոճու   ¨ եղեսպակի եթերայուղերի հանուկ. ( Դ-Լիմոնեն-0,1892գ., Բենզոիկ ացիդ-2.4 բից -0,9664գ. , Նոնադեկան-0.2679г. )

* Եղեսպակի  տերևների ճզմվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ե, պոլիսախարիդներ)

* Սոճու փշատերևի  ¨ եղեսպակի ծաղիկների ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

* Օժանդակ նյութեր մինչև 25 գ. նրբաքսուկի ստացումը

 

Ի՞նչից է առաջանում ցավը

Հիմնականում մկանային ցավերը - դա գերձքման , գերհոգնածության և վնասվածքների արդյունքն է, որը առաջանում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից կամ մկանների գերսառեցումից:Բացի այդ մկանային ցավեր կարող են առաջանալ մի շարք ընդհանուր ախտերից  , ինչպես նաև ինֆեկցիոն և ռևմատիկ բնույթի հիվանդություններից:

Սոճի Եղեսպակ
Ներդիր թերթիկ