ՀԻՊԵՐՊԻԳՄԵՆՏԱՅԻՆ ԲԾԵՐԻ ԴԵՄ

 Ի՞նչպես են  առաջանում պիգմենտային բծերը:

 Մարդու մաշկի գույնը կախված է շատ գործոններից` էպիրդերմիսի կառուցվածքից `հաստությունից, խավային շերտի վիճակից և ալն:  Ինչևէ, որոշիչ դերը կատարում են ներկանյութերը` պիգմենտները:

Հիպերպիգմենտային բծերը առաջանում են մաշկային պիգմենտի` մելանինի մեծաքանակ առաջացումից: Մելանոցիտները (բջիջները, որտեղ սինթեզվում է մելանինը) գտնվում են հիմնականում էպիդերմիսում, հաճախ բազալային շերտի հատվածում:

 

Ի՞նչ է պարունակում նրբաքսուկը

* Սոճու փշատերևի  ¨ սողացող ուրցի եթերայուղերի հանուկ. (էֆկալիպտոլ-0,2630գ.,Դ-լիմոնեն-0,1614գ.,Թիմոլ- 0,0803գ., 4 մեթիլ-3-ցիկլօգեքսան-1օլ ալյֆա-1- մեթանոլ)

* Սողացող ուրցի ծաղիկների և տերևների ճզնվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ց, տերպենոիդներ)

* Սոճու փշատերևի   ¨ սողացող ուրցի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

* Օժանդակ նյութեր մինչև 25 գր. նրբաքսուկի ստացումը

 

Ի՞նչպես է նրբաքսուկը ներազդում մաշկի վրա

Առաջնային  խնդիրը - կանոնավորել մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի  գործընթացը, որին հասնում են  տիրոզինազի ֆերմենտի ակտիվացման շնորհիվ: Տիրոզինազան կատալիզացնում է տիրոզինի (մելանինի նախորդ) ամինաթթուների թթվայնացումը ԴՕՖԱ-ում մելանինի պիգմենտների բիոսինթեզի ժամանակ: Դա թույլ է տալիս կանխարգելել պիգմենտացիան:

“ԻՆՍԻ Հիպերպիգմենտային բծերի դեմ” նրբաքսուկի օգտագործման ժամանակ մելանոցիտները չեն պակասում, այլ նվազում է իրենց գունանյութ արտադրելու հնարավորությունը,որի արդյունքում մաշկը ձեռք է բերում բնորոշ գույն:Մաշկի գունային երանգը սովորաբար հավասարաչափ է այն ժամանակ, երբ մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի  առաջացման գործընթացը կանոնավորված են:

 

Սոճու փշատերև Սողացող ուրց
Ներդիր թերթիկ