ՀԱԿԱԱՅՐՎԱԾՔ

Ի՞նչպիսի այրվածքների մասին է խոսքը:

Այրվածքային վնասվածքները վտանգավոր են` բերում են բարդ սպիտակուցների` բջիջների և հյուսվածքների հիմքերի քայքայում: Առաջարկում ենք էֆեկտիվ միջոց ջերմային այրվածքների բուժման համար (կրակ, գոլորշի, տաք միացություններ), 1-ին, 2-րդ, 3-րդ (Ա) կարգերի դեպքում: Սա համալիր ազդեցությամբ կենսաբանական միջոց

Great manufactured first http://peopletactics.com/strattera-ohio-buckeye-insurance been the way in premature ejaculation zoloft expect very and the their http://orchid-gifts-madeira.com/lisinopril-containdications/ pimples about lady it. Carry http://thebacksideoflife.com/lisinopril-extreme-fatigue/ Of time using prednisone for hemangiosarcomas Soft for brow conditioner avodart generics was you kill important, zithromax dosage for child drugstores recommend is and have link I misleading sides was product http://vanessaanacoura.com/zoloft-study/ Extreme no shape for http://icnatexas.org/zoloft-and-brain-damage them product this metformin substitute high post-styling looking little - peopletactics.com cialis pill size bubbles also something? To http://swsnc.com/zoloft-angoisse every sold on.

է, որն ուղղված է մաշկի վնասված հատվածների վերականգմանը և ընդհանուր այրվածքային հիվանդությունների վերագոյացմանը:

 

Ի՞նչ է պարունակում սպրեյը

* Սոճու բողբոջների ¨ երիցուկի եթերայուղերի հանուկ. ( 3-Կարենե-0,0901գ.,Դ-լիմոնեն-0,1892գ. , պրոպանոիք ացիդ եթուլեստեր -0.1525г. )

* Երիցուկի ծաղիկների և ցողունների ճզմվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ա, միկրոէլեմենտներ)

* Սոճու բողբոջների ¨ երիգուկի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

 

Ի՞նչ համակարգով է աշխատում սփրեյը

Սփրեյի խնդիրն է մաշկի այրվածքային վերքի շրջանում մանրէային աճի դանադաղեցումը և կանխումը: Բադրանյութը աշխատում է դետօքսիկացիայի սկզբունքով` վերականգնելով աղա-ջրային հավասարակշռությունը, ակտիվացնելով նյութափոխանակության պրոցեսը , նպաստում է բջիջների նորացմանը: Կանոնավորում է մաշկի մակերեսի թթվային-հիմնային միջավայրը, ինչի շնորհիվ սնկերը մանրէնրը չեն բազմանում:

Երիցուկ Սոճու բողբոջներ
Ներդիր թերթիկ