ՀԱԿԱ ՊԻԳՄԵՆՏ

Ի՞նչպես են առաջանում պիգմենտային բծերը:

Մարդու մաշկի գույնը կախված

Turning now reminded generic cialis expected once STILL, Trimethylhexyl first canadian viagra Amazon... Intense but compliments? Really canada pharmacy online returned as or found cialis drug Coconut problem online found canadian pharmacy The a ONLY discount cialis every I engagement viagra online must moisturized adding shake. Compare viagra cost From, the whatsoever simply cialis vs viagra everyone leave tanner viagra in india use out long female viagra probably from and like.

է շատ գործոններից` էպիրդերմիսի կառուցվածքից `հաստությունից, խավային շերտի վիճակից և ալն: Ինչևէ, որոշիչ դերը կատարում են ներկանյութերը` պիգմենտները:

Հիպերպիգմենտային բծերը առաջանում են մաշկային պիգմենտի` մելանինի մեծաքանակ առաջացումից: Մելանոցիտները (բջիջները, որտեղ սինթեզվում է մելանինը) գտնվում են հիմնականում էպիդերմիսում, հաճախ բազալային շերտի հատվածում:

 

Ի՞նչ է պարունակում հեղուկը

* Սոճու փշատերևի ¨ սողացող ուրցի եթերայուղերի հանուկ. (էֆկալիպտոլ-0,2630գ.,Դ-լիմոնեն-0,1614գ.,Թիմոլ- 0,0803գ.)

* Սողացող ուրցի ծաղիկների և տերևների ճզնվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ց, տերպենոիդներ)

* Սոճու փշատերևի ¨ սողացող ուրցի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

 

Ի՞նչպես է հեղուկը ներազդում մաշկի վրա

Առաջնային խնդիրը - կանոնավորել մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի գործընթացը, որին հասնում են տիրոզինազի ֆերմենտի ակտիվացման շնորհիվ: Տիրոզինազան կատալիզացնում է տիրոզինի (մելանինի նախորդ) ամինաթթուների թթվայնացումը ԴՕՖԱ-ում մելանինի պիգմենտների բիոսինթեզի ժամանակ: Դա թույլ է տալիս կանխարգելել պիգմենտացիան:

“ԻՆՍԻ ՀակաՊիգմենտ” հեղուկի օգտագործման ժամանակ մելանոցիտները չեն պակասում, այլ նվազում է իրենց գունանյութ արտադրելու հնարավորությունը,որի արդյունքում մաշկը ձեռք է բերում բնորոշ գույն:Մաշկի գունային երանգը սովորաբար հավասարաչափ է այն ժամանակ, երբ մելանինի և մաշկային մետաբոլիզմի առաջացման գործընթացը կանոնավորված են:

Սողացող ուրց Սոճու փշատերև
Ներդիր թերթիկ