ՈՏՔԵՐԻ  ՀՈՏԻ  ԴԵՄ 

Ի՞նչպես է առաջանում ոտքերի հոտը :

Ճարպգեղձերի և քրտնագեղձերի  խախտման հետևանքով փոփոխվում է մաշկի РН-ը թթվայինից հիմնային և ոտքերից սկսում է սուր տմաճ հոտ գալ:Երբ РН>7,փոփոխվում է քռտնքի բաղադրությունը,քրտարտադրության ռեժիմը և հոտը սրանում է:

 

Ի՞նչ է պարունակում դոնդողը

* Սոճու փշատերևի  ¨ եռաբաժան ուրցի եթերայուղերի հանուկ. (Նոնադեկան-0,2679գ.,բենզոիկ ացիդ-2.4 բից-0,7909գ.,ացետիկ ացիդղլորոդիտլոր էթուլեստեր- 0,2291 )

* Եռաբաժան ուրցի ծաղիկների և ցողունների ճզնվածքի ֆիտոհավելում (վիտամին –Ե,գլիկոզիդներ)

* Սոճու փշատերևի  ¨ եռաբաժան ուրցի ֆիտոնցիդներ

* Լեռնային աղբյուրի ջուր

*Ակտիվ միածությունների ուղղորդ`էթիլ սպիրտ

* Օժանդակ նյութեր մինչև 25 գր. դոնդողի ստացումը

 

Ի՞նչպես է դոնդողը ներազդում մաշկի վրա

Դոնդողը աշխատում է դետոկսիկացիաի սկզբունքով`վերականգնում է աղա-ջրային բալանսը,ինչի շնորհիվ բջիջում ակտիվանում է  փոխանակման գործնթացը և բջիջների նորացում: Կանոնավորում է մաշկի մակերեսի թթվային-հիմնային  միջավայրը, ինչի շնորհիվ սնկերը և մանրէնրը չեն բազմանում, այլ մահանում են:

“ԻՆՍԻ Ոտքերի հոտի դեմ” դոնդողը նաև դրական է ազդում մարդու էմոցիոնալ միջավայրի վրա`հանում է ոտքերի լարվածությունը, հոգնածությունը կանոնավորելով հանգիստ քուն:

Սոճու փշատերև Եռաբաժան ուրց
Ներդիր թերթիկ